Splošni pogoji poslovanja

1. AVTORSKE PRAVICE:

Vsa objavljena vsebina na spletni stran www.fototrenutki.si, vključno s fotografijami je last Foto trenutki, fotografinje Sabine Izlakar oz Mihe Izlakar in je avtorsko zaščitena. Vsakršno kopiranje in objavljanje teh del v komercialne ali privatne namene je prepovedana in se bo kazensko in odškodninsko preganjalo po slovenski in mednarodni zakonodaji.

2. DOGOVOR ZA FOTOGRAFIRANJE:

Dogovor glede fotografiranja lahko poteka preko navedenih kontaktov: Facebook sporočil, preko e-maila, preko telefona ali osebno. Termin se določi glede na časovno razpoložljivost. Termin je možno odpovedati 3 dni prej. Z rezervacijo potrjujete, da ste si ogledali fotografije na spletni strani in ste seznanjen s ponudbo oziroma cenikom. Fotograf si pridržuje pravico, da datum fotografiranja prestavi zaradi bolezni, slabega vremena ali drugih nepredvidljivih dogodkov. Ob rezervaciji termina poroke se poravna akontacija v višini 30 %, s katero si zagotovite termin fotografiranja. Ob rezervaciji drugih vrst fotografiranja akontacij ni. 
Odpoved termina s strani naročnika je lahko le zaradi bolezni ali službene zadržanosti. V kolikor zaradi odpovedi nastanejo stroški pri Foto Trenutki jih mora poravnati naročnik. Termin se lahko odpove največ 24 ur pred fotografiranjem. Odpoved termina fotografiranja s strani fotografa je v primeru nepredviljivih dogodkov: bolezen ai všja sila. V te primer do naročnika nima nobenih obveznosti. V primeru poročnega fotografiranja fotograf poišče primernega drugega poročnega fotografa. V primeru slabe vremenske napovedi, ki ni primerno za fotografiranje lahko fotograf odpove termin fotografiranja vsaj 3 ure pred dogovorjenim terminom.

3. PLAČILO:

Naročnik mora plačilo blaga in storitev izvesti najkasneje do valute plačila navedenem na računu oz do prejetja fotografij v digitalni ali tiskani obliki.  V nasprotnem primeru fotografij oz izdelkov ne prejme.. Poslujemo izključno negotovinsko. Plačila so možna samo z nakazilom na TRR podjetja navedenem na računu. Za opravljeno storitev in prejeto blago naročnik prejme račun podjetja Miha Izlakar s.p.

4. DOSTAVA KONČNIH IZDELKOV:

Fotografije v digitalni obliki na prenosnem mediju naročnik dobi po pošti. Rok za dobavo in izročitev je variabilen. Znan je pred izvedbo fotografiranja, in se individualno uskladi z naročnikom. Za fotografiranje družin, portretov, nosečnic je rok 14 dni. Za fotografiranje porok je rok 60 dni. Za prekoračitev rokov v primeru višje sile ali nenadne bolezni fotograf ne odgovarja. Z oddajo naročila se strinjate, da ste v celoti prebrali in razumeli opise produktov, kot so navedeni na spletni strani in v ceniku.

5. NEIZVRŠITEV NAROČILA:

Če fotograf ne more izvršiti naročene storitve zaradi  nepredvidljivih dogodkov, na katere se ne da vplivati (višja sila) ali zaradi fotografove nenadne bolezni, do naročnika nima nobene obveze. V primeru okvare in kraje fotografske opreme fotograf ni odgovoren za nastalo škodo.

6. CENIK:

Cenik objavljen na spletni strani www.fototrenutki.si/cenik  velja od 1.7.2017 do vključno 31.12.2017. Cene so obračunane po veljavnem ceniku, ki je objavljen na spletni strani www.fototrenutki.si Cene veljajo na dan rezervacije terminov za fotografranje ali ob nakupu darilnega bona za določeno fotografirane (ne velja za vrednostni darlni bon). Razen ob plačilu 100% avansa, takrat velja cena na dan plačila. Cene se lahko kadarkoli  spremenijo, brez predhodnega obvestila. Cene ne vsebujejo DDV, saj podjetje ni DDV zavezanec. Za opravljeno storitev naročnik prejme račun, ki ga mora poravnati v 8 dneh oz na valuto navedeno na računu. Dokler račun ni plačan naročnik ne more prejeti fotografij.

7. ARHIV ORIGINALOV:

Foto Trenutki ne zagotavlja hrambo fotografij v arhivu. Glede na neznano življenjsko dobo digitalnih nosilcev podatkov priporočamo dodatno arhiviranje digitalnih fotografij pri naročniku ali tisk fotografij. Ne odgovarjamo za izgubo podatkov.

8. NESOGLASJE:

Fotograf in naročnik se dogovorita, da bosta reševala vse spore, ki bi nastali iz njunega naročniškega razmerja, sporazumno. Če se rešitev morebitnega spora ne doseže sporazumno, urejata sporne zadeve preko pristojnega sodišča.

9. SLOG OBDELAVE IN IZBOR FOTOGRAFIJ

Pritožbe na izgled končnega izdelka niso možne. Vsaka fotografija je rezultat trenutnega umetniškega navdiha fotografa. Izbor najlepših fotografij in njihova obdelava je predmet naše  umetniškega navdiha, zato reklamacije niso možne. RAW ali neobdelanih datotek ne izdajamo, saj se ne smatrajo za dokončan izdelek. Dodatna obdelava se plača posebej (5,00 €/fotografijo). Slog obdelave fotografije je lahko različen med naročniki, saj je odvisen od okolja, vremena in oseb. Fotograf samostojno izbere določeno število fotografij (glede na izbrani paket fotografiranja), ki jih bo prejel naročnik. V primeru dodatnih fotografij na željo naročnika se le-te doplačajo. Za izdelavo fotoknjige naročnik sam izbere določeno število fotografij.

10. UPORABA FOTOGRAFIJ S STRANI FOTOGRAFA

Vse fotografije so last podjetja Miha Izlakar s.p.. Fotografije, na katerih so prepoznavni ljudje, se uporabljajo za objavo na družbenih omrežjih, na spletni strani ali za druge promocijske namene, z dovoljenjem naročnika. Le-to potrdi s podpisom na posebnem obrazcu. Za otroke, mlajše od 18. let starosti, to dovoljenje lahko podpišejo starši.

11. POPUSTI:

Popusti se ne seštevajo. Popust ne velja za akcijske cene. Popust velja le za ceno paketnega fotografiranja in ne za ostale storitve. (prevoz, fotografije, darilne bone in dodatna naročila, razen ob določenih akcijah).

12. DARILNI BONI:

Darilni bon se lahko koristi v 12 mesecih od dneva nakupa. Menjava bona za gotovino ni možna. Darilni bon velja za paket z vsebino, kakršno je paket imel na datum nakupa darilnega bona, razen pri vrednostnem darilnem bonu, ki se lahko koristi za vse storitve pri Foto Trenutki. Naročnik darilnega bona odloči ali bo pri nakupu plačal tudi prevoz do določenega kraja. Če potnih stroškov ne doplača se fotografiranje na podlagi darilnega bona izvede 20 km od sedeža podjetja - Litija. Lahko pa koriščevalec darilnega bona v te primeru doplača potne stroške do drugega kraja.

13. AVTORSTVO:

Fotograf je edini avtor in lastnik vseh pravic nad fotografijo. Objava fotografij s strani naročnika, na kakršnekoli način ali v kateremkoli javnem mediju (tiskani mediji, javni prostori, spletne vsebine, socialna omrežja, ipd.) je dovoljenja le z omembo avtorja Foto Trenutki.

14. PREVOZ:

Potni stroški se obračunajo po veljavnem ceniku za vsak kilometer oddaljenosti iz sedeža podjetja: Bukvica pri Litiji. Vsak kilometer se zaračuna z 0,37 EUR.

15. OBVESTILO O ZASEBNOSTI

UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV S poslanim povpraševanjem na spletnem naslovu fototrenutki.si omogočate podjetju Miha Izlakar s.p., Bukovica pri Litiji 12, 1275 Šmartno pri Litiji, da zbira in obdeluje posredovane osebne podatke. Posredovane osebne podatke bomo obdelovali v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Uradna in pooblaščena oseba za varstvo podatkov podjetja je Miha Izlakar, dosegljiva na elektronskem naslovu: info@fototrenutki.si

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV Osebni podatki, ki jih posredujete preko kontaktnega obrazca za povpraševanje po ponudbi na e-naslov ali preko direktno poslanega e-emaila na e-naslov, so zaupni in se obravnavajo v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Upravljavec bo osebne podatke naročnikov varoval ter preprečeval njihovo zlorabo.

OBDELAVA PODATKOV: Če želite oddati povpraševanje prosimo za ime, priimek, elektronski naslov, telefonsko številko . Osebne podatke potrebujemo, da lažje podamo odgovor oz. ponudbo na vaše povpraševanje oz. za izvedbo naročene storitve. . Preko spletne strani trenutno prijava na e-novice ni mogoča.

SOGLASJE ZA UPORABO OSEBNIH PODATKOV Uporabniki spletnega mesta fototrenutki.si imajo na voljo možnost oddaje povpraševanja preko kontaktnega obrazca. Le-to je mogoče samo ob strinjanju s politiko zasebnosti – obvestilom o varovanju osebnih podatkov, ki je objavljeno na spletni strani. Pri poslanem direktnem povpraševanju na e-naslov vas prav tako seznanimo s politiko zasebnosti – obvestilom o varovanju osebnih podatkov. Na dan fotografiranja damo vsem strankam v podpis pogodbo o sodelovanju, kjer stranke same označijo strinjanje z obdelavo osebnih podatkov z namenom posredovanja fotografskih izdelkov. Na pogodbi je tudi del o dovoljenju za objavo fotografij: na spletni strani, na družabnih omrežjih in drugih promocijskih namenih (za katere bi se izkazala priložnost prikazovanja portfolia Foto Trenutki v prihodnosti). Ob dovoljenju se na računalniku podjetja shranjujejo izbrane fotografije po izbiri avtorja fotografij.

VRSTE EVIDENC OSEBNIH PODATKOV (A) evidenca kontaktnih podatkov vsebuje: ime in priimek, telefonska številka kontaktnih oseb in e-naslovi in naslovi stalnega ali začasnega bivališča. Rok hrambe evidence je do dokončne izvedbe naročila.

NAMEN HRAMBE OSEBNIH PODATKOV Evidenca (A) se uporablja izključno za komunikacijo potrebno za izvajanje naše storitve (fotografska dejavnost). Ime, priimek, e-naslov in telefonsko številko potrebujemo, da posredujemo našo ponudbo in po dogovoru določimo vse glede poteka fotografiranja (kraj in datum fotografiranja, vrsta fotografiranja, posebne želje glede fotografiranja). Ime in priimek ter naslov stalnega ali začasnega bivališča potrebujemo, da pošljemo izbrani produkt glede na cenik objavljen na spletni strani (npr. USB s fotografijami, fotoknjiga). E-naslov prav tako potrebujemo za izvedbo računovodskih storitev - za pošiljanje računa za opravljeno storitev.

UKREPI ZA VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV Podjetje Miha Izlakar s.p. mora pri izvrševanju določil v zvezi z osebnimi podatki in v zvezi z njihovo obdelavo z organizacijskimi, tehničnimi in logično-tehničnimi postopki in ukrepi zagotoviti tako varovanje osebnih podatkov, da se preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava tako, da se: Podatki v elektronski obliki so shranjeni na računalniku na sedežu podjetja. Dostop do prostora in računalnika ima samo lastnik podjetja in pogodbeni delavci. Nepooblaščenim osebam je onemogočen dostop do podatkov.

POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV: Osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam in jih ne bomo javno razkrili, razen izbranim pogodbenim partnerjem, katere prav tako zavezuje Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov.. Osebnih podatkov ne bomo posredovali v tretjo državo ali organizacijo.

PRAVICE: V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov imajo osebe pravico do dostopa do podatkov, ki se nanašajo na vas, pravico do popravka podatkov, pravico do omejitve obdelave, pravico do izbrisa podatkov ter pravico do prenosljivosti podatkov. Katerokoli pravico po Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov lahko kadarkoli pisno uveljavljajo. Pri tem naj navedejo ime, priimek ter elektronski naslov. Zahtevo lahko pošljejo na elektronski naslov: info@fototrenutki.si ali po pošti na naslov: Miha Izlakar s.p., Bukovica pri Litiji 12, 1275 Šmartno pri Litiji, kar je navedeno tudi na spletni strani fototrenutki.si V primeru spora imajo pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu ali pristojnem sodišču. 

PODATKI O RAZLIČICI POLITIKE ZASEBNOSTI PODJETJA MIHA IZLAKAR S.P. Politika zasebnosti podjetja Miha Izlakar s.p. (v različici v priponki) je bila objavljena na spletni strani fototrenutki.si dne 24.5.2018 in nosi oznako različice 1.1.

Leto 2024

  • Sprejemamo rezervacije za fotografiranja za leto 2024!

    Za dodatne informacije nam lahko pišete na: info@fototrenutki.si

Skupaj ustvarjajmo najlepše spomine.
Vabljeni na ogled fotografij